• Balenie
Detail kresby
  • Detail kresby
  • Ilustrácia osadená do podkladu
  • Rozmery a skladba kresby

Ilustračná kresba ku kapitole Julian the Apostate and the Doomed Temple

99,00 €
Bez DPH Dodáme do 2 mesiacov

Ilustrácia je súčasťou knihy Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách. Zv. I. Páchatelia Bohovraždy.


Ilustrácia zobrazuje
úkazy, ktoré zasiahli Židov pri stavbe základov v poradí ich už tretieho Chrámu a nedovoľovali im ho dostavať, tak, aby svedkom týchto udalostí bol sám cisár Julián Flavius, známy ako Julián II. Apostata, ktorý výstavbu tohto Chrámu všemožne podporoval ako súčasť svojej protikresťanskej politiky.

Balenie obsahuje

Množstvo
Posledné kusy v sklade

Keď mala začať nová výstavba už predtým dva razy zboreného židovského Chrámu, ktorú podporoval cisár Julián, veci sa začali kaziť. „V noci,“ hovorí Eusebius, „sa spustila obrovská búrka, zem sa triasla, a zo zeme vytryskli obrovské ohnivé gule a to pokračovalo aj ďalší deň. Nástroje sa tavili, robotníci zhoreli, podivné kríže sa ukazovali na šatách a telách, svetelný kríž žiaril na oblohe, a stavenisko muselo byť opustené. Silný otras spôsobil, že sa zrútilo stĺporadie a zabilo väčší počet robotníkov.“  

„Každý, kto tam bol našiel buď na svojom rúchu, alebo na svojom tele svetelné znamenia v tvare kríža, ktoré krásou predčili čokoľvek vyrobené tkáčom, alebo maliarom. Vidiac to [Židia] boli tak vydesení, že jedným hlasom vzývali Boha kresťanov a snažili sa ho uzmieriť ho mnohými chválami a prosbami. Niektorí dokonca išli tak ďaleko, že vyhľadali našich kňazov a boli po mnohých modlitbách prijatí do Cirkvi, a uvedení do väčších tajomstiev. Svoje duše očistili krstom, a tak mali zo svojho strachu osoh."  

Ammianus Marcellinus, Juliánov pohanský životopisec, hovorí, ako „strašné ohnivé gule stále vybuchovali v blízkosti základov chrámu“  a „nedovoľovali, aby sa k tomu miestu niekto priblížil,“ hoci „Alypius energicky hnal práce vpred“ a „pomáhal mu správca provincie.“ Alypius nahnal mužov do plameňov pri chrámových základoch, čím ich odsúdil na smrť, ale nakoniec uznal porážku, pretože „živel [t. j., požiar] ich vytrvalo odháňal.“ Ammianus poznamenáva, „Julián sa prestal pokúšať.“ Sokrates hovorí, že Židov do skazy hnala ich túžba uspokojiť svoje nezákonné vášne:  

„Myslím si, že Židia sú presne v tomto rozpoložení; pretože, namiesto tohto aby nečakané zemetrasenie pochopili, ako otvorený znak Božieho nesúhlasu s opätovným vybudovaním chrámu, znova obnovili stavebné práce. Ale všetky zainteresované strany podávajú rovnakú informáciu – keď zo základov chrámu začali šľahať plamene a pohltili viacerých robotníkov, nikto sa už k dokončeniu projektu nemal.“  

Sokrates uzatvára: „incident uznávajú všetci; jediný rozpor v príbehu je, že niektorí tvrdia, že plameň vypukol vnútri chrámu, ako sa robotníci snažili vynútiť vstup, zatiaľ čo iní hovoria, že oheň šľahal priamo zo zeme,“ pretože ak Boh zničil ich mesto, „žiadna ľudská moc nemôže nikdy zmeniť to, čo Boh prikázal...“   „To sa nestalo v časoch dobrých cisárov, nikto nemôže povedať, že kresťania prišli a nedovolili, aby sa práca dokončila. Stalo sa to v čase, keď naše náboženstvo bolo prenasledované, keď všetky naše životy boli v ohrození, keď sa každý človek bál hovoriť, keď pohanstvo rozkvitalo. Niektorí veriaci sa skrývali vo vlastných domovoch, iní utiekli na trhovisko a presťahovali sa do púšte. Tak to bolo, keď sa tieto udalosti stali.“

REVJEW01-ILU-TL5C

Tabuľka dát

Autor:
Mgr. Ľudoví Timko
Rok výroby:
2017
Miesto výroby:
Slovensko
Rozmery:
A3 (297x420mm)
Vlastné rozmery:
B5 (176x250mm)
Hrúbka:
120g/m2
Materiál:
Papier
Počet prvkov:
2
Technika:
Perokresba
Autorská signatúra:
Áno