Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
P. O. BOX B-89
011 79  Žilina 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Alternatívne riešenie sporov on-line:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK