Filtrovať podľa

✠ Knižný skleník ✠

Knižný skleník je zvláštna ponuka na internetovom obchodnom mieste spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. pre zákazníkov vo forme možnosti podporiť určenými zálohovými platbami vopred vydanie konkrétnej knihy alebo preklad konkrétnej knihy už vydanej v inom než slovenskom jazyku alebo výrobu audioknihy. Spoločnosť Dínom-dánom s. r. o. ručí za tieto záväzky svojím základým imaním vo výške 10-tisíc eur. Režim, ktorým sa Knižný skleník riadi, je detailne popísaný v prílohe č. 6 Všeobecných obchodných podmienok, ktorú nájdete na tomto odkaze.


Pestovateľ je fyzická osoba v čase úhrady preddavku za položku Knižného skleníka do času, kým trvá pestovateľské obdobie položky, ktorej sa úhrada preddavku týkala.


Pestovateľ berie na vedomie, že položka alebo súbor položiek uvedený v ponuke Knižného skleníka nemá spoločnosť Dínom-dánom v dobe zverejnenia v Knižnom skleníku na sklade, prípadne, že takáto položka v čase zverejnenia v Knižnom skleníku nemusí jestvovať, nemožno pri nej dodržať ustanovenia týchto VOP o dodacej lehote, reklamácii a odstúpenia od zmluvy, a že správa platieb a vybavenie zákazníckej objednávky, ako i prípadné vybavovanie sťažností sa v prípade takýchto položiek spravuje výhradne a úplne ustanoveniami Čl. XII. Všeobecných obchodných podmienok.


Pestovateľ úhradou preddavku za položku alebo súbor položiek v Knižnom skleníku má nárok na zvýhodnenie oproti predajnej (kúpnej) cene toho istého tovaru, ktorý bude po naskladnení zaradený do aktuálnej ponuky tovaru internetového obchodného miesta. Spoločnosť Dínom-dánom pestovateľovi garantuje, že výška preddavku alebo súčet výšky viacerých preddavkov za položku alebo za súbor položiek v Knižnom skleníku bude buď vždy nižší ako kúpna cena toho istého tovaru alebo súboru tovarov, ktoré budú uvedené v aktuálnej ponuke tovaru, alebo zvýhodnený dodatočnou službou alebo darčekom v cene preddavku, resp. súčtu preddavkov za položku Knižného skleníka.


Pestovateľské obdobie úplne nahrádza dodaciu lehotu podľa Všeobecných obchodných podmienok.


Poukaz knižného skleníka je potvrdenie o výške uhradeného preddavku za položku Knižného skleníka podľa ustanovení Čl. XII. Všeobecných obchodných podmienok.

Počet produktov: 5

Zobrazuje sa 1-5 z 5 položiek

Aktívne filtre