Poukaz knižného skleníka: Národy bez Boha? Čím sú etniká bez Loga? I/I

7,00 €
Bez DPH

Poukaz knižného skleníka: Národy bez Boha? Čím sú etniká bez Loga? je jediný poukaz, ktorým sa potvrdzuje úhrada preddavku na zakúpenie titulu: Národy bez Boha? Čím sú etniká bez Loga? so zvýhodnením 0,90 eur oproti nákupnej cene uvedeného titulu.

Pestovateľské obdobie: do 15. 12. 2020

Poukaz je potvrdením o výške uhradeného preddavku za položku Knižného skleníka podľa ustanovení Čl. XII. Všeobecných obchodných podmienok.

Poukaz dodáme bez zbytočného meškania v elektronickej podobe na e-mail. Položka Knižného skleníka, na ktorú sa však poukaz viaže, v čase nákupu poukazu nejestvuje. Pre viac informácií o podmienkach nákupu položiek Knižného skleníka navštívte tento odkaz.

Množstvo
Dodáme ihneď v elektronickej podobe na e-mail

ETHNOS00-PKS-01Z1