• Balenie
Detail kresby
  • Detail kresby
  • Ilustrácia osadená do podkladu
  • Rozmery a skladba kresby

Ilustračná kresba ku kapitole Catholic-Jewish Dialogue: The Gift that Keeps on Gifting

99,00 €
Bez DPH Dodáme do 2 mesiacov

Ilustrácia je súčasťou knihy Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách. Zv. I. Páchatelia Bohovraždy.


Ilustrácia zobrazuje vinicu podľa opisu podobenstva, pričom centrálnou postavou je postava Zmŕtvychvstalého Krista s víťaznou zástavou, ktorej žiara oslepuje farizejov ako prvých nájomcov vinice natoľko, že pred ňou utekajú, z nej odpadávajú, pričom táto časť vinice je zničená. A na druhej strane je zobrazená zasa prosperujúca vinica s pilnými hospodármi, pričom žiara Zmŕtvychvstalého Krista akoby napájala plody viniča v tejto časti vinice.

Balenie obsahuje

Množstvo
Posledné kusy v sklade

Namiesto akéhokoľvek uznania skutočnosti, autori Daru „postavili strašiaka“ tým, že analyzovali úryvok z Listu Hebrejom, kde je uvedené,  že Boh „nemá žiaden úmysel, aby poukázal, že sľuby Starej zmluvy sú nepravdivé, ale práve naopak sa k nim stavia ako k platným.“ Áno, je to pravda. Sú platné prostredníctvom krstu, presne ako podotkol sv. Peter v jeho prejave Židom v Jeruzaleme, takisto vyrozprávané v Skutkoch apoštolov. Inak povedané, dodanie jednoduchého varovania „prostredníctvom krstu,“ nás mohlo ušetriť pol storočia zdĺhavého dohadovania, dvojznačností a popierania evanjelia – teda ovocia, ktoré vzišlo z dokumentu Daru. Ten istý sv. Pavol, ktorý odkázal Hebrejom, že „sľuby Starej zmluvy sú“ stále „platné,“ tak odkázal v prvom liste Solúnčanom (I Sol 2:17-18), že Židia, ktorí dali „ukrižovať Pána Ježiša, spolu s prorokmi.  A teraz nás utláčajú a konajú v úmysloch, ktoré nemôžu uspokojiť Boha, čo ich činí nepriateľmi celého ľudského pokolenia.“ Takisto v Dare chýba akákoľvek zmienka, ani len vysvetlenie, hlavného odkazu písma na teológiu náhrady, menovite parabolu o hriešnom hospodárovi:  

Mt 21, 33-45: Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom  a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon  k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: „K môjmu synovi budú mať úctu.“ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: „To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!“ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. „Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná? preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdlávi.“ Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich.

REVJEW01-ILU-WYC4

Tabuľka dát

Autor:
Mgr. Ľudoví Timko
Rok výroby:
2017
Miesto výroby:
Slovensko
Rozmery:
A3 (297x420mm)
Vlastné rozmery:
B5 (176x250mm)
Hrúbka:
120g/m2
Materiál:
Papier
Počet prvkov:
2
Technika:
Perokresba
Autorská signatúra:
Áno