• Balenie
Detail kresby
  • Detail kresby
  • Ilustrácia osadená do podkladu
  • Rozmery a skladba kresby

Ilustračná kresba ku kapitole The Revolution Arrives in Europe

99,00 €
Bez DPH Dodáme do 2 mesiacov

Ilustrácia je súčasťou knihy Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách. Zv. I. Páchatelia Bohovraždy.


Ilustrácia zobrazuje
moment vyvrcholenia prvej pražskej defenestrácie tak, že sa jej dôsledkom prizerá husitský revolučný kňaz Želivský, držiac monštranciu a naďalej podnecujúc ľud k revolučnému besneniu.

Balenie obsahuje

Množstvo
Posledné kusy v sklade

Propagandistická kampaň proti cirkvi trvala od roku 1412 až do revolúcie v roku 1419. Husiti usporadúvali obscénne a rúhačské sprievody po celej Prahe, zosmiešňujúc oficiálnu cirkev prostredníctvom piesní, obrazov, a divadiel. Rovnako ako predtým, magnetom priťahujúcim hnev ľudu boli kláštory.  

Na záver svojej kázne okolo 8:30, Želivský zdvihol monštranciu a vyzval zhromaždenie, aby ho nasledovalo do ulíc. Rozpálení členovia zhromaždenia pochodovali v ilegálnom sprievode ku kostolu svätého Štefana, násilím otvorili jeho dvere a uskutočnili tam improvizovanú omšu. Želivský slávil omšu a členovia zhromaždenia prijímali Eucharistiu sub utraque specie. Po svätej omši, Želivský opäť zdvihol monštranciu; tentoraz viedol dav k Novomestskej radnici, kde, aj keď bolo nedeľné ráno, sa zhromaždil veľký počet mestských konšelov, pravdepodobne aby diskutoval o tom, čo robiť so Želivským.  

Počujúc dav vonku, starosta a niekoľko magistrátov, všetci s reťazami, odznakmi ich úradu, pristúpili k oknu a začali neuvážený rozhovor  s davom, ktorý požadoval prepustenie uväznených husitov. Starosta sa pravdepodobne snažil získať čas. Z Hradčan už bol cez rieku vyslaný oddiel jazdcov, aby dav rozohnali. Zástupy, ktoré počúvali kázeň za kázňou o hriešnikoch, ktorí z vysokých postov spadli až do záhuby, nemali náladu vyjednávať s Antikristom, ani jeho prisluhovačmi. Konfrontácia sa začínala stupňovať, až kým niekto, údajne to bol magistrát, nehodil  do Želivského, ktorý stál naboku držiac monštranciu s posvätenými spôsobmi, kameň. Dav následne zaútočil na dvere radnice, rozbil závoru,  a hrnul sa hore schodmi, kde na mieste zavraždil niektorých radných a ostatných vyhodil z okna, čím dal prvej úspešnej revolúcii svojho druhu  na európskej pôde vlastné meno , t. j. prvá pražská defenestrácia (druhá sa konala na počiatku tridsaťročnej vojny). Tí, ktorí prežili pád boli davom vyvlečení mimo radnicu a zabití. Zlaté úradné reťaze im nechali na znak toho, že symboly úradu stratili svoju legitimitu.  

Počas masakru, stál Želivský bokom, držal monštranciu a naliehal na dav, aby neváhal prelievať krv Antikrista a jeho prisluhovačov. Anonymný kronikár uvádza, že zatiaľ čo prebiehalo vraždenie, „kňaz menom Ján ... nesúci telo Kristovo ... naďalej podnecoval ľudí.“ 

Úspešný útok na radnicu naznačuje, že Žižka bol do plánovania operácie zasvätený. Toto nebol náhodný ad hoc výbuch potláčaných emócií, ktoré sa mali ventilovať rabovaním a následne vyhorieť tak rýchlo, ako sa objavili. Husiti vytvorili vlastnú vládu a odstránili politickú opozíciu. Defenestrácia znamenala, že revolúcia dosiahla „konečný bod, z ktorého niet návratu.“ Bol nastolený revolučný režim, a mal teraz slúžiť, ako  si nárokujú všetky pravé revolúcie, ako vzor pre zvyšok sveta. Dňa 13. augusta, Želivský držal nadšenú kázeň, počas ktorej hlásal, že Praha „teraz, v tomto okamihu“ je „vzorom pre všetkých veriacich - a to nielen na Morave, ale aj v Maďarsku, Poľsku a Rakúsku.“

REVJEW01-ILU-FIWS

Tabuľka dát

Autor:
Mgr. Ľudoví Timko
Rok výroby:
2017
Miesto výroby:
Slovensko
Rozmery:
A3 (297x420mm)
Vlastné rozmery:
B5 (176x250mm)
Hrúbka:
120g/m2
Materiál:
Papier
Počet prvkov:
2
Technika:
Perokresba
Autorská signatúra:
Áno