• Balenie
Detail kresby
  • Detail kresby
  • Ilustrácia osadená do podkladu
  • Rozmery a skladba kresby

Ilustračná kresba ku kapitole False Conversion and the Inquisition

99,00 €
Bez DPH Dodáme do 2 mesiacov

Ilustrácia je súčasťou knihy Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách. Zv. I. Páchatelia Bohovraždy.


Ilustrácia zobrazuje
zapáleného sv. Vincenta Ferrera pri svojej kázni v preplnenej synagóge v Kastílii.

Balenie obsahuje

Množstvo
Posledné kusy v sklade

Štvrtý toledský koncil pridal ďalšiu námietku. Po konverzii Židov už niet cesty späť. Konvertiti, pokračoval koncil, „prijali božské sviatosti, milosť krstu, boli pomazaní chrizmou a mali účasť na tele a krvi Pána“; takže, „je správne, aby zachovávali vieru, napriek tom, že pravdy tejto viery prijali pod nátlakom."  

Cirkev uviazla uprostred. Pápeži neospravedlňovali nútený krst, ale potvrdili, že sviatosť krstu zanecháva nezmazateľnú stopu. Kniežatá boli prvé, ktoré obhajovali nútený krst, aby tak ukončili občianske nepokoje, ale, ako náhle nepokoje utíchli, boli prví, ktorí dovolili Židom, návrat k bývalému spôsobu života. Dogma ustúpila prospechu. Kniežatá a králi potrebovali Židov, aby im požičiavali peniaze, a preto mali väčšiu tendenciu vyhovieť im, a pokúšali sa o teologicky nemožné, o odstránenie nezmazateľného znaku, ktorý zanechá na duši krst. Biskupi a pápeži boli prví, ktorí odporovali násilnému krstu, ale taktiež boli prví, ktorí odporovali myšlienke, že by sa pokrstený Žid mohol navrátiť k svojmu bývalému životu.  

Kázne svätého Vincenta Ferrera sa zdajú byť zázračnými udalosťami. Zhromaždili sa vždy obrovské zástupy; už len fakt, že v dňoch bez elektronických zosilňovačov všetci vôbec počuli čo káže, je dostatočný zázrak. Kázal v dialekte používanom vo Valencii, iný jazyk neovládal,  ale ľudia z rôznych častí Európy rozumeli jeho kázňam. Lea tvrdí, že „jeho katalánčina bola zrozumiteľná Maurom, Grékom, Nemcom, Francúzom, Talianom a Maďarom." Taktiež tvrdí, že Ferrer „vyliečil chorých a opakovane vzkriesil mŕtvych k životu.“ Ferrer počas roku 1391 putoval  z jedného konca Španielska na druhý, a vďaka jeho námahe konvertovali tisícky Židov. „Hovorí sa, že počas jedného dňa v Tolede,“ spomína Lea, „sa obrátili nie menej ako štyri tisícky.“ Lea, si však nemôže dopustiť, aby veľkoleposť jeho úsilia ponechal bez narážky, a hovorí že Ferrer bol za násilie zodpovedný, aj keby len z nedbanlivosti: „treba dúfať, že,“ uzatvára, „aspoň v niektorých prípadoch, mohol skrotiť vražedný dav,  aj keby len tým, že by skryl jeho obete do krstiteľnice.“ Po skončení nepokojov, Židia opäť získali prosperitu. Nejestvoval žiadny zištný dôvod pre konverziu. V skutočnosti, „kým svätý Vincent, svojim kázaním a svojimi zázrakmi, nevzbudil v ich srdciach ľútosť nad utrpením istého ukrižovaného Žida,“ konvertovalo v Španielsku len pár Židov.  

Rok po Or Adonai, prišiel svätý Vincent Ferrer do Kastílie v čele niekoľko stočlennej skupiny ľudí, ovplyvnených jeho kázňami a jeho volaním  po pokání, tak že ho nasledovali z mesta do mesta, bičovali sa, aby tak verejne prejavili pokánie. Skupiny flagelantov Židov desili. Tí, ktorí  neutiekli pri pohľade na blížiacich bičujúcich sa kajúcnikov, boli vystavení kázňam svätého Vincenta, ktorý vstúpil do ich synagógy, aby im kázal slovo Kristovo, či chceli, alebo nie. Ferrer bol neústupný v odmietaní nútenej konverzii, ale rovnako neústupný, keď požadoval, aby Židia počúvali jeho kázne.

REVJEW01-ILU-IKX7

Tabuľka dát

Autor:
Mgr. Ľudoví Timko
Rok výroby:
2017
Miesto výroby:
Slovensko
Rozmery:
A3 (297x420mm)
Vlastné rozmery:
B5 (176x250mm)
Hrúbka:
120g/m2
Materiál:
Papier
Počet prvkov:
2
Technika:
Perokresba
Autorská signatúra:
Áno