• Balenie
Detail kresby
  • Detail kresby
  • Ilustrácia osadená do podkladu
  • Rozmery a skladba kresby

Ilustračná kresba ku kapitole Reuchlin vs. Pfefferkorn

99,00 €
Bez DPH Dodáme do 2 mesiacov

Ilustrácia je súčasťou knihy Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách. Zv. I. Páchatelia Bohovraždy.


Ilustrácia zobrazuje
spor Reuchlina s Pfefferkonom na zasadaní panovníckej komisie pre konfiškáciu židovských kníh, pričom ten vyniká v zobrazovaní paradox typológie: fyziológiou Žid, ale teraz už pokrstený Pfefferkon, odsúva židovské knihy a zvitky zo stola, zatiaľ čo Reuchlin, fyziológiou tučný kresťan, zdvíha jednu z týchto kníh nad hlavu. V pozadí Pfefferkona stoja dominikáni so vztýčeným krížom, v pozadí Reuchlina kabalistické symboly ako Jakubov rebrík, rastlina moly, ap.

Balenie obsahuje

Množstvo
Posledné kusy v sklade

Kapitola pojednáva o paradoxe: zatiaľ čo židovský konvertita Pfefferkon sa snažil o obhajobu kresťanskej viery pred židmi,  tak kresťanský humanista Reuchlin naviazaný na Erazma Rotterdamského, stránil židom a pred panovníkom i pápežom sabotoval Pfefferkonove úsilie nechať zakázať židovské knihy, v ktorých boli hanobení Ježiš či Mária. Všetci členovia komisie, v ktorej sa otázka konfiškácie týchto židovských kníh prejednávala, okrem Reuchlina sa vyjadrili v prospech Pfefferornových návrhov. Pfefferkon o Reuchlinovi napísal: „Tučný Žid sedí na svojej knihe,“ čím narážal na to, že i keď je Reuchlin kresťanov, správa sa ako žid.  

Pfefferkon o svojej konverzii uviedol: „Keby som sa ďalej spolčoval so Židmi a pokračoval v úžerníctve, dopúšťal by som sa ťažkého hriechu a nikdy by som sa nestal skutočným kresťanom a každý by ma zavrhol so slovami, že krv a utrpenie Kristovo boli pre mňa márne. Čo by mi osožila sviatosť svätého krstu?“  

V roku 1513 bol natrvalo poverený vedením Nemocnice Sv. Uršuly a Sv. Revillena v Kolíne nad Rýnom a túto funkciu zastával do konca života. Počas ciest cez Mainz, Oppenheim, Heidelberg, Ulm a Mníchov sa dostal do kontaktu s františkánmi, ktorí mu počas spovede naznačili, aby sa dal boja proti židovským knihám, úžerníctvu a za ich obrátenie.  

Na druhej strane, Reuchlinove De verbo mirifico predstavilo myšlienky neoplatónskej mágie aj v krajinách severne od Álp. Vo svojom diele Reuchlin rúca bariéry oddeľujúce náboženstvo, filozofiu a mágiu všeobecne i konkrétne skrze hebrejčinu a najmä prostredníctvom rehabilitácie Kabaly, ktorú považoval za ezoterickú tradíciu predávanú ústne už od Adamových čias. V roku 1517 zverejnil De arte caballistica, ktoré je ďalším rozhovorom medzi tromi mužmi: Židom Simonom, moslimom menom Marranus a pytagorejcom Philolausom. Protagonisti sa stretávajú doma  u Žida, ktorý prirovnáva objavenie Kabaly k objaveniu zázračnej rastliny Móly (Hermes ju dal Odyseovi na jeho cestách). Pomocou oboch môžeš konať zázraky; obe sú ako Jakubov rebrík, ktorý spája nebo so zemou či vytvára nebo na zemi. „Ak by si ju našiel,“ hovorí Simon o tejto rastline, „zbavila by ťa všetkej mizérie.“ Táto zázračná rastlina je po Kabale, „Jakubovým rebríkom, zlatou reťazou či zlatým povrazom. Rebrík siaha zo zeme až do nebeského sveta a po ňom človek stúpa hore krok za krokom z jedného schodu na ďalší, presne ako po Homérovej zlatej reťazi.“ Kľúčom spájajúcim nebesá so zemou sú hebrejské mená anjelov. Keďže anjeli hýbu nebeskými telesami, možno im nariadiť alebo ich možno poprosiť aby robili zázraky aj na zemi.

REVJEW01-ILU-PHCA

Tabuľka dát

Autor:
Mgr. Ľudoví Timko
Rok výroby:
2017
Miesto výroby:
Slovensko
Rozmery:
A3 (297x420mm)
Vlastné rozmery:
B5 (176x250mm)
Hrúbka:
120g/m2
Materiál:
Papier
Počet prvkov:
2
Technika:
Perokresba
Autorská signatúra:
Áno