• Balenie
  • Rám obrazu

Olejomaľba Judášov bozk (tetraptych II/IV)

2 900,00 €
Bez DPH

Výjav na obraze je obálkou knihy Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách. Zv. II. Judášov bozk.

Výjav zachytáva bozk zrady, ktorým Judáš označil Krista v Getsmemanskej záhrade.

Balenie obsahuje

Množstvo
Posledné kusy v sklade

Olejomalba je umiestnená na lepenej dubovej doske rozmerov 350x500x20mm. Použitá technológia malby zodpovedá postupom popísaným v 14. stor. talianskym maliarom Cenninim. Podklad pozostáva zo zmesi glejovej vody a plavenej kriedy, naň je nanesená imprimatúra, dve vrstvy monochromatickej podmalby umbrou, a dve vrchné farebné vrstvy. Na záverečné lakovanie je použitý damarový lak. Olejomaľby na drevených doskách sú jedny z najstálejších typov malieb avšak drevo a vysoké pnutie gleja môže spôsobiť prehnutie doskovej malby až o cca 4%. Maľba by mala byť preto umiestnená v prostredí s vlhkosťou vzduchu menej ako 40% a prevažne v tieni. Prílišné slnenie obrazu môže neskôr spôsobiť krakely, čo je spôsobené pnutím glejovej vrstvy, prípadne rýchlim presychaním dosky či schnutím farieb. Na čistenie obrazu používame jemnú bavlnenú handričku a vodu.

Námet:

Mt 27, 38-44: Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava, druhého zľava. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu: potriasali hlavami a vraveli: „Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!“ Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela; nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Spoliehal sa na Boha; nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: »Som Boží Syn.«“ Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní.

Jn 19, 25-36: Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“

REVJEW02-OBR-JUBO

Tabuľka dát

Autor:
Mgr. Ľudoví Timko
Rok výroby:
2017
Miesto výroby:
Slovensko
Rozmery:
A3 (297x420mm)
Vlastné rozmery:
B5 (176x250mm)
Hrúbka:
120g/m2
Materiál:
Papier
Počet prvkov:
2
Technika:
Perokresba
Autorská signatúra:
Áno
Poradie v polyptychu:
I/IV