Úseky Strediska podpory

Príloha č. 1

ku Všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. pre internetové obchodné miesto www.mrkni.si

platná od 1. 2. 2019

 

1        Stredisko podpory a všetky ním poskytované formuláre sú umiestnené pod inou doménou než je doména internetového obchodného miesta, a to pod doménou www.dinom-danom.sk.

 

2        Poskytovateľ služieb zákazníkom na doméne www.dinom-danom.sk je totožný s vlastníkom internetového obchodného miesta a je ním spoločnosť Dínom-dánom s. r. o., Hviezdoslavova 45/24, 029 01 Námestovo a pri spracúvaní osobných údajov zákazníka internetového obchodné miesta na stránkach Strediska podpory nedochádza k ich poskytovaniu tretej strane.

 

3        Zákazník je po odoslaní objednávky prostredníctvom internetového obchodného miesta automaticky registrovaný do Strediska podpory, a to tak, že na e-mailovú adresu zadanú pri objednávke tovaru mu budú zaslané prihlasovacie údaje v rozsahu prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo a inštruktáž, ako sa prihlásiť v prípade potreby do svojho účtu Strediska podpory.

 

4        Od momentu vytvorenia zákazníckeho účtu v Stredisku podpory zákazník súhlasí s tým, že všetku komunikáciu s Dínom-dánom bude viesť písomne prostredníctvom Strediska podpory. Zákazník berie na vedomie, že Dínom-dánom nemusí prihliadať na komunikáciu inou než písomnou formou a vedenú mimo Stredisko podpory.

 

5        Spoločnosť Dínom-dánom s. r. o. poskytuje zákazníkom možnosť, že pri dodržaní všetkých pokynov, ktoré spoločnosť Dínom-dánom vydá zákazníkovi, bude na právne účely – a to len vtedy, ak je to v prospech zákazníka – táto akceptovať aj ich vzájomnú komunikáciu elektronickou formou prostredníctvom Strediska podpory a bude ju považovať za splnenie podmienky písomnej formy, i keď nebude splnené ustanovenie podľa § 40 ods. 4 Zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka, ktoré hovorí: „Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou.“

 

6        Na zaručenie istoty o totožnosti zákazníka, ktorý si uplatňuje svoje práva voči spoločnosti Dínom-dánom prostredníctvom Strediska podpory a za účelom vyvrátenia pochybností, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti, spoločnosť Dínom-dánom s. r. o. zaznamená prostredníctvom Strediska podpory adresu IP, z ktorej zákazník pristupuje do svojho účtu v Stredisku podpory a po dobu troch rokov ju bezpečne uchová bez toho, aby tieto informácie Dínom-dánom poskytla neoprávnene tretej strane – s čím zákazník bezvýhradne súhlasí odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodného miesta.

7        Zákazník je v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom nákupu prostredníctvom internetového obchodného miesta a procesmi s ním spojenými oprávnený obrátiť sa bezplatne, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 krát do roka na Stredisko podpory:

 

7.1                vystavením elektronickej žiadanky na adrese www.dinom-danom.sk/podpora.

 

7.2                prostredníctvom e-mailu zaslaného na jednu z uvedených e-mailových adries:

E-mail:

Odporúčaný predmet správy:

podpora@dinom-danom.sk

Akýkoľvek

reklamacie@dinom-danom.sk

Reklamácia poškodeného tovaru pri dodaní
Reklamácia vád tovaru v záruke
Reklamácia zameneného tovaru

faktury@dinom-danom.sk

Nedodaná faktúra
Faktúra po splatnosti
Predfaktúra po splatnosti
Nesprávne fakturačné údaje odberateľa
Nesprávne fakturované položky a čiastky
Storno faktúry
Žiadosť o vystavenie predfaktúry
Iné

objednavka@dinom-danom.sk

Nová objednávka (ručne)
Návrh na zmenu objednávky
Neprebratá dobierka
Vrátená zásielka
Chybná adresa
Prepravné a dodacie špecifiká
Iné

odstupenieodzmluvy@dinom-danom.sk

Žiadosť o odstúpenie od zmluvy pri zásielkovom obchode

poukazky@dinom-danom.sk

Žiadosť o doplnkové informácie
Žiadosť o predĺženie doby platnosti zľavového kupónu
Nahlásiť ťažkosti s použitím zľavového kupónu
Žiadosť o vydanie špeciálnych zľavových kupónov
Iné

vernost@dinom-danom.sk

Žiadosť o doplnkové informácie
Žiadosť o odhlásenie z vernostného programu
Nahlásenie ťažkostí s uplatnením vernostných bodov
Iné

obchod@dinom-danom.sk

Možnosti predaja v našom e-shope www.mrkni.si
Informácie o množstevných zľavách
Návrh na komisionálny predaj našich tovarov iným obchodníkom
Ponúknuť inú obchodnú spoluprácu

dopyt@dinom-danom.sk

Všeobecná otázka

staznost@dinom-danom.sk

Sťažnosť na správanie obchodníka
Sťažnosť pre nedodanie tovaru
Sťažnosť pre nedodržanie dodacích lehôt
Sťažnosť (všeobecne)

chyba@dinom-danom.sk

Nahlásiť chybne uvádzanú predajnú cenu
Nahlásiť inú chybnú informáciu omylom šírenú našou spoločnosťou

autori@dinom-danom.sk

Som autorom knihy, ktorú by ste mohli chcieť vydať
Som autorom knihy, ktorú by ste mohli chcieť predávať
Poznám knihu, ktorú by ste mohli chcieť vydať/predávať

prava@dinom-danom.sk

Nahlásiť porušovanie autorských práv (všeobecne)
Nahlásiť porušovanie majetkových práv našej spoločnosti (pirátstvo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

3.1 

3.2 

 

3.3                na telefónnom čísle: +421 907 26 43 36.

4